MŪSU REKVIZĪTI
SIA "Egļu piegāde"

PVN kods: LV50103320851
Banka: AS "SEB Banka"
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV70UNLA0055002723084
Adrese: Sēļu iela 12, Mārupe, LV-2167